Паспорт сільської ради

 

ПАСПОРТ

територіальної громади

Новодавидківської сільської ради

1.Населений пункт _____ розташований ….

 

2. Відстань до районного центру

– шосейним шляхом     10 км.

 – залізницею                                ___

3. Територія

Всього 1976,82 га

в т.ч.: земель державної власності 857 га

земель комунальної власності 0,2244 га

земель приватної власності 1119,82 га

Площа населених пунктів 63,85 га

в т.ч.: державна власність 82,42 га

комунальної власності 0,2244 га

приватна власність 521,38 га

4. Населення

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Всього, чол.

4054

дітей дошкільного віку

286

дітей шкільного віку

554

громадян пенсійного віку

735

працездатне населення

2479

кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

Всього населених пунктів 1 , в них 1134 дворів, у тому числі:  

Населений пункт Нове Давидково , в ньому:*

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

кількість дворів

1130

1130

1132

1134

кількість населення

4034

4049

4037

4054

в т.ч.: дітей дошкільного віку

442

281

444

286

дітей шкільного віку

525

594

532

554

громадян пенсійного віку

673

627

668

626

Працездатне населення

2326

2478

2325

2479

За 2012 рік

За 2013 рік

За 2014 рік

Кількість померлих

60

55

49

Кількість народжених

53

42

58

* заповнюється по кожному населеному пункту окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін. будинок ради).

 6. Місцева рада утворена в 1947 р.

Відстань до найближчої місцевої ради 5 км. ( КЛЮЧАРКІВСЬКА )

7. Кількість виборців _____ чол.

                   8. Сільський голова

КАЧУР ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

число місяць і рік народження  –  06.01.1971

службовий телефон   –  68-4-21

освіта СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА

спеціальність за освітою – _________

        Ким висунутий на виборах  – БЕЗПАРТІЙНИЙ)

        Обраний з 5 -ох кандидатур 25 ЖОВТНЯ 2015  року

        Отримав ___  (___%) голосів виборців

        Обирається    ПЕРШИЙ

         

9. Секретар ради 

СКИБА АНДРІАН МИХАЙЛОВИЧ

число місяць і рік народження  – 13.08.1975

службовий телефон – 68-4-21

освіта ВИЩА

спеціальність за освітою  – ІНЖЕНЕР З АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Дата обрання секретарем ради – 06.11.2015

раніше обирався секретарем ради – ПЕРШИЙ

10. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)

З них членів партій, в т.ч.

(партія)

Позапартійні

за освітою:

 

за віком:

 

вища

до 30 років

незакінчена вища

від 30 до 45 років

середня-спеціальна

від 45 до 60 років

середня

старше 60 років

 

незакінчена середня

 

 

за родом діяльності:

 

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

працівників агропромислового комплексу

працівників житлово-комунального господарства

працівників охорони здоров’я

працівників освіти, культури

працівників місцевого самоврядування

працівників місцевих держадміністрацій

пенсіонерів

осіб, що не працюють

інших

 11. Постійні комісії ради

№ з/п

Назва комісії

К-сть депутатів

Прізвище, ім’я по батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1

Фінансово-бюджетна комісія

5

Качур Степан Степанович

Приватний підприємець

2

Земельна комісія

5

Кабацій Степан Вікторович

Приватний підприємець

3

Соціального захисту населення

5

Шершун Олександр Іванович

Приватний підприємець

4

Адміністративна

5

Готько Юрій Юрійович

Приватний підприємець

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п

(П.І.Б.)

Посада та місце роботи

1

Медвідь Михайло Андрійович

Приватний підприємець

2

Черепаня Василь Іванович

Директор ЗОШ IIII с .Н.Давидково

3

Черепаня Михайло Михайлович

Приватний підприємець

4

Лоя Наталія Василівна

Головний лікар Новодавидківської АЗПСМ

5

Голиш Василь Васильович

Начальник Мукачівського міськрайонного відділу УДСНС України

6

Медвідь Михайло Михайлович

Приватний підприємець

7

Мердєєв Вадим Валерійович

Приватний підприємець

8

Качур Іван Дмитрович

Приватний підприємець

9

Човрій Роман Михайлович

Приватний підприємець

10

Кунак Олександр Олександрович

Начальник Чинадіївського ПАС-22

13. Депутатами районної, із числа територіальної громади, обрано: 2-є депутатів 

14. Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації ___, в них бере участь ___ чол.

У тому числі:

15. Корисні копалини

(наявність корисних копалин)

16. Структура земельного фонду

з/п

Територія ___________ ради

Га

Оренда

Договори оренди

з _____по ____

 

Територія , всього

у тому числі:

1976,82

1

Сільськогосподарські угіддя

468,28

2

Рілля

455,33

3

Ліса і інші лісовкриті площі

0,2574

4

Забудовані землі

177,69

5

Ставки які знаходяться

 

-на території міста

 

-за територією міста

 

17. Бюджет сільської/селищної/міської ради

                                                                                                                                                                (тис. грн.)

2012р.

2013 р.

2014р.

2015р.

Доходи місцевого бюджету всього,

в т.ч.

2229.97

2705.32

2739.8

2310.6

Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

444.2

480.97

457.0

Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

101.2

75.0

80.3

563.0

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

303.52

533.9

603.8

122.2

бюджет розвитку

118.1

341.2

432.8

Субвенція

103.32

94.7

88.4

Дотація

1381.05

1615.45

1598.7

1625.4

Видатки місцевого бюджету, в т.ч.

2229.97

2705.32

2739.8

2310.6

поточні

2008.55

2269.42

2217.9

2310.6

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

капітальні

221.42

435.9

521.9

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

Із загального обсягу видатків на утримання:

2008.55

2269.42

2217.9

2310.6

орган місцевого самоврядування

304.75

284.45

307.4

484.0

освіта

1619.5

1846.13

1759.8

1713.2

культура

82.2

130.84

144.0

107.4

охорона здоров’я

житлово-комунальне господарство

інші

2.1

8.0

6.7

6.0

ПІДПРИЄМСТВА

що розташовані на території ради  

18. Промислові підприємства.

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Всього,

в т.ч.: акціонерні товариства

кооперативна власність

господарські товариства

державна власність

 

ТзОВ

Приватні підприємства

19. Основні з них, види промислової продукції.

20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Всього,

в тому числі:

акціонерні товариства

кооперативна власність

державна власність

ТзОВ

фермерські господарства

1

1

1

1

приватні підприємства

21. Основні з них, напрямки спеціалізації

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п

Назва

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

23. Комунальні підприємства.

№ з/п

Назва

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

всього

К-сть працюючих

всього

К-сть працюючих

всього

К-сть працюючих

24. Торгівля

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Магазинів в т.ч.:

продуктові

промислові

інші

Приватні

Ринків в т.ч.:

стаціонарні

стихійні

продовольчі

промислові

Побутові підприємства

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

26. Послуги зв’язку

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Кількість телефонізованих населених пунктів

Абонентів

112

124

127

128

Радіоточок

27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

28. Охорона здоров’я

 

на 01.01.2015

в них:

працівників

форма власності

кількість закладів

ліжок, відвідувань

Медичні заклади

1

в т.ч.

– поліклінік

– лікарень

– амбулаторій

1

комунальна

– диспансери

– ФАП

– аптека

2

29. Освіта

 

на 01.01.2015

кіль-кість

розрахун-кова кіль-кість місць

в них:

форма власності

вчителів, вихователів

учнів, дітей

Вищі навчальні заклади

Школи

в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.

ЗОШ І-ІІ ст.

ЗОШ І ст.

Шкіл-інтернатів

Гімназій (колегіумів)

Діючих дошкільних закладів

Приміщень недіючих

 

 

 

 

 

– шкільних закладів

– дошкільних закладів

 30. Закладів культури

 Будинки культури – 1

 Театри – ___

 Бібліотеки– 1

 Музеї – ___

31. Спортивні заклади та споруди

Стадіон.

32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції

стосовно їх вирішення

Сільський голова Качур Є.І.

М.П