Регуляторна політика

Інформація про перейменування назв вулиць по Новодавидківській сільській раді

Відомості про перейменування назв вулиць по Новодавидківській сільській раді

Рішення про присвоєння ознакаи неприбутковості

Рішення про присвоєння ознаки неприбутковості 04350599

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Витяг з державного реєстру 04350599

Свідоцтво про державну реєстрацію в ЄДРПОУ

Свідоцтво 04350599

Статут територіальної громади села Нове Давидково

Статут територіальної громади с.Нове Давидково

01.06.2017 Результати конкурсу

Комісія з відбору суб’єктів оціночної і діяльності з проведення експертної грошової оцінки  земельних ділянок на території  Новодавидківської сільської ради оголошує результати конкурсу, який відбувся в приміщенні Новодавидківської сільської ради 31.05.2017 року.

Переможцем конкурсу з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1100 га по  вулиці Духновича, 67, в с. Нове Давидково та  земельної ділянки площею 0,0400 га по вулиці Миру 7а, в с. Нове Давидково, з метою продажу для   будівництва та обслуговування будівель торгівлі, визнано фізичну особу-підприємця Машкаринець В.В., м.Мукачево, вул.Л.Толстого,22/14.

 

17.05.2017

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної грошової оцінки  земельних ділянок на території  Новодавидківської сільської ради з метою продажу земельної ділянки площею 0,1100 га по  вулиці Духновича, 67, в с. Нове Давидково та  земельної ділянки площею 0,0400 га по вулиці Миру 7а, в с. Нове Давидково проводить конкурс серед суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної  грошової оцінки земельних  ділянок.

Дата проведення конкурсу –  31 травня 2017 року  о 16.00  годині, у приміщенні сільської ради за адресою: с. Нове Давидково, вул. Миру, 4а,(актовий зал).

Заяву з конкурсною документацією слід подавати до виконавчого  органу   Новодавидківської сільської ради за адресою: 89624, Закарпатська область, Мукачівський район,  вул. Миру, 4а. Телефон для довідок: 3-17-13, 68-4-21.

Кінцевий термін подання заяв та документів учасниками конкурсу – не пізніше ніж за три  робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.

Основні характеристики земельної ділянки, що підлягає експертній грошовій оцінці:

  1. Назва об’єкта: забудована земельна ділянка площею 0,1100 га, розташована за адресою:с. Нове Давидково,  вулиця Духновича, 67, кадастровий номер 2122785800:10:101:0062, перебуває на правах оренди ТОВ «Великолучківське» код ЄДРПОУ 38236534 на якій розташовано «будівля,Торговий центр», що перебуває на правах власності ТОВ «Великолучківське» код ЄДРПОУ 38236534;

Категорія  земель –   землі громадської забудови.

Цільове призначення земельної ділянки: для   будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Функціональне використання  –  для   будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки   193776,11  грн.

Мета проведення експертної грошової оцінки: визначення ринкової вартості

земельної ділянки з метою передачі у приватну власність шляхом продажу. 

  1. Назва об’єкта: забудована земельна ділянка площею 0,0400 га, розташована за адресою:с. Нове Давидково,  вулиця Миру, 7а, кадастровий номер 2122785800:10:101:0063, що перебуває на правах оренди «Великолучківське СТ» код ЄДРПОУ 01778902, на якій розташовано кафе «Чебуречна», котельня,навіс, що перебуває на правах власності Великолучківському споживчому товариству, код ЄДРПОУ 01778902;

Категорія  земель –   землі громадської забудови.

Цільове призначення земельної ділянки: для   будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Функціональне використання  –  для   будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки   70464,04  грн.

Мета проведення експертної грошової оцінки: визначення ринкової вартості

земельної ділянки з метою передачі у приватну власність шляхом продажу. 

 

 Термін виконання робіт – 15 робочих днів

Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до сільської ради  на розгляд Комісії, на кожний об’єкт окремо, такі документи:

– заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;

– копію установчого документа претендента (для юридичних осіб), завірена належним чином;

–  копію паспорта (для претендента – фізичної особи), завірена належним чином;

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для претендента – фізичної особи), завірена належним чином;

– наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу;

– наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

– наявність у претендента спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки об’єктів, що містять інформацію, яка належить до державної таємниці (за потреби);

– перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

–  перелік оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно-правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

– наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності;

– кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (до уваги беруться договори, укладені з органом приватизації, який проводить відповідний конкурсний відбір);

– наявність зауважень з боку органу приватизації до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками їх рецензування;

– наявність зауважень до звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, інформацією про які володіє орган приватизації, за підсумками їх рецензування (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України «Про оцінку земель».

До інформаційної довідки може включатись інформація стосовно рішень Екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах, а також результати моніторингу якості звітів про оцінку майна, проведеного органами приватизації.

Конкурсна пропозиція подається претендентом в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу.

Заяву з конкурсною документацією  слід подавати  до виконавчого органу Новодавидківської сільської ради за адресою: 89624, Закарпатська область, с. Нове Давидково, вул. Миру, 4а, Телефон для довідок: 3-17-13, 68-4-21.

Кінцевий термін подання заяв та документів учасників конкурсу – не пізніше ніж за три робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу.